Матеріали про стійкість до протимікробних засобів - українською

Відповідальне та розсудливе застосування протимікробних засобів

Незважаючи, що впродовж останніх десятиріч масове застосування протимікробних засобів відбувалося у сферах охорони здоров'я людей і тварин, світ стикається з прискоренням протимікробної стійкості. І, відкриття нових методів лікування є недостатнім для боротьби з бактеріями та мікроорганізмами, що часто відповідальні серйозні хвороби в людей і тварин

Крім того, глобалізація торгівлі продовольчими товарами поряд із традиційним та медичним туризмом дозволяє наявним чи майбутнім резистентним бактеріям легко колонізувати всю планету незалежно від місцевих превентивних заходів. Таким чином, ризики, спричинені однією країною, можуть загрожувати ефективності та доступності антибіотиків для всієї планети. 

Захист ефективності протимікробних агентів

Протимікробна резистентність становить загрозу здоров'ю всього світу, а її прямі та непрямі наслідки, здатні зашкодити здоров'ю людей і тварин.

Для тих, хто працює в секторі охорони здоров'я тварин, використання ветеринарних препаратів, включаючи протимікробні засоби, має важливе значення з наступних причин:

  • Для захисту здоров'я та добробуту тварин, з огляду на те, що хвороби тварин здатні призвести до 20% втрати виробництва.
  • Сприяння безпеці харчових продуктів, оскільки світовий приріст населення веде до збільшення попиту на високоякісні тваринні білки, наприклад, що знаходяться в яйцях, м'ясі та молоці.
  • Захист здоров'я людей, оскільки понад 60% інфекційних хвороб тварин передаються людям.

Із цих причин протимікробні засоби вважаються глобальним суспільним благом і захист їхньої ефективності залишається ключовим.

Раціоналізація та контроль використання протимікробних засобів

МЕБ пропонує політику, що дає змогу базовій ветеринарній мережі для ефективного нагляду за здоров'ям тварин, включаючи раннє виявлення потенційно хворих тварин (включаючи зоонози) та швидке реагування в місці спалаху. Ця мережа також гарантує базовий рівень здоров'я тварин, полегшуючи розумне, доцільне та обмежене використання ветеринарних препаратів та антибіотиків.

МЕБ виступає за відповідальне та обережне застосування протимікробних засобів під наглядом ветеринарів, які добре навчені та ефективно контролюються ветеринарними установами. В контексті цього Організація публікує міжурядові стандарти, керівні принципи та рекомендації, орієнтовані на ветеринарні служби країн-учасниць.

Нагляд за застосуванням протимікробних засобів для тварин

У багатьох, в тому числі розвинутих країнах, протимікробні засоби доступні всім, як прямо чи опосередковано, з навряд чи будь-яким обмеженням щодо умов їх імпорту чи виробництва, продажу та застосування. Тобто, означені продукти циркулюють, як звичайні товари, без контролю, і часто фальсифікуються.

Крім того, поки що не існує узгодженої системи нагляду для контролю за обігом та застосуванням протимікробних засобів у тваринництві у світі. Тож, збір цих даних дозволить країнам краще контролювати якість та ефективність використовуваних продуктів. В цьому контексті МЕБ  було доручено своїм країнам-учасницям зібрати цю не завжди правдиву інформацію та створити світову базу даних для моніторингу застосування протимікробних засобів у тваринництві. Ця база даних, в кінцевому підсумку буде пов'язана з Всесвітньою інформаційною системою охорони здоров'я тварин МЕБ (WAHIS), що полегшить аналіз та контроль джерел імпорту лікарських засобів, підвищуючи їх простеження в країнах-учасницях МЕБ.

Розробка альтернативних антибіотикам методів лікування

МЕБ підтримує нові дослідження щодо альтернатив антибіотиками (особливо вакцинами), на чому особливо наголосив Міжнародний симпозіум з цього питання у 2012 році, організований Міжнародним альянсом з біологічної стандартизації (IABS) та Міністерством сільського господарства Сполучених Штатів (USDA).